Get Uni.ONE 1.8 for iOS Android iPhone Windows Phone
Home New Apps Free Music Apps Weather channel app

Download Uni.ONE 1.8 for iPhone & iPad

Uni.ONE
  • Category: Education,
  • Name: Uni.ONE
  • Version: 1.8
  • Download size: 23.63 MB
  • Date: 2015-05-22T22:27:42Z
  • Publisher: Viettel Information and Communications Technology solutions center
  • Rating: 4+
  • License: Free
  • Compatible devices: iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPad612-iPad612, iPhone4S-iPhone4S, iPhoneSE-iPhoneSE, iPad71-iPad71, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMini4-iPadMini4, iPad73-iPad73, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPhone5-iPhone5, iPad72-iPad72, iPad74-iPad74, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPadPro-iPadPro, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPhone8-iPhone8, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPad611-iPad611, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6-iPhone6, iPadPro97-iPadPro97, iPadProCellular-iPadProCellular, iPad23G-iPad23G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPhone5c-iPhone5c, iPhone7-iPhone7, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir-iPadAir, iPhone5s-iPhone5s, iPhoneX-iPhoneX
  • Note: If you are using device with Windows Phone or Android operation system, please scan the qr code
qr code
Use your smartphone to scan the QR CODE above to download this application

Screenshot of Uni.ONE

download Uni.ONE apps 0 download Uni.ONE apps 1 download Uni.ONE apps 2 download Uni.ONE apps 3 download Uni.ONE apps 4

Share Uni.ONE with your friends !

What is new in Uni.ONE?

Cổng thông tin di động dành cho sinh viên (Uni.ONE) là ứng dụng thông minh giúp sinh viên cập nhật, tra cứu các thông tin phục vụ công tác học tập một cách hiệu quả; dễ dàng tra cứu học phí và đăng ký học tín chỉ qua điện thoại, đồng thời hỗ trợ liên lạc, kết nối thông tin giữa các sinh viên và giữa sinh viên với nhà trường hiệu quả hơn.

Tag: Uni.ONE , Uni.ONE


Leave a comment